Русский | English | Əlaqə
Hörmətli həkimlər!

26 aprel 2014-cü il tarixində saat 14.00 Gəncə şəhər səhiyyə şöbəsinin akt zalında "Azərbaycan-Gürcü Respirator Günləri" keçirələcək. Gürcüstan və Azərbaycan alimləri T.Maqlakelidze, I.Çxeidze, Ə.Abdullayev bronxial astma uşaqlarda və böyüklərdə, ağ ciyərlərin xr. obstruktiv xəstəliyi mövzularda çıxış edəcəklər. Pulmonoloqlar, allerpoloqlar, pediatrlar və terapevtlər dəvət olunurlar

METODİK VƏSAİTLƏR

 

NOZOKOMİNAL
                                                                   (Metodik vəsait)
AĞ CİYƏRLƏRİN XRONİKİ OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİ
                                                                   (Metodik vəsait)
XƏSTƏXANADAN KƏNAR PNEVMONİYANIN DİAQNOSTİKASI
             VƏ MÜALİCƏSİ

                                                                   (Metodik vəsait)
 
 


Copyright © ARC.az. 2010-2014

Design by FG