Русский | English | Əlaqə
Hörmətli həkimlər!

26 aprel 2014-cü il tarixində saat 14.00 Gəncə şəhər səhiyyə şöbəsinin akt zalında "Azərbaycan-Gürcü Respirator Günləri" keçirələcək. Gürcüstan və Azərbaycan alimləri T.Maqlakelidze, I.Çxeidze, Ə.Abdullayev bronxial astma uşaqlarda və böyüklərdə, ağ ciyərlərin xr. obstruktiv xəstəliyi mövzularda çıxış edəcəklər. Pulmonoloqlar, allerpoloqlar, pediatrlar və terapevtlər dəvət olunurlar

İLLİK KONQRESLƏR
 

III-ci Milli Respirator Konqresi

Gəncə şəhəri 9-10 iyun 2012-ci il.

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ:

Ə.Y.ABDULLAYEV - SƏDR
Ə.S.SADİQOV – SƏDR MÜAVİNİ
K.M.HACIYEV – SƏDR MÜAVİNİ
E.M.ƏSƏDULLAYEV – SƏDR MÜAVİNİ
ƏHMƏDOV N.,BAŞ TERAPEVT – ÜZV
R.S.BAĞIROV  -  ÜZV, KONQRESİN  PREZİDENTİ


P R O Q R A M

09.06.2012 il.

10.00 – 10.30   -  QEYDİYAT
10.30 – 10.40   -  AŞILIŞ
10.40 – 11.00   -  AXOX – DİAQNOSTİKA, MÜALİCƏ – R.BAĞIROV (GƏNCƏ)
11.00 – 11.30   -   AX0X – MÜASİR YANAŞMA  - T.MAQAKLİKADZE (TBİLİSİ)
11.30 – 12.00  -   BRONXİAL ASTMA: MÜASİR YANAŞMA. İMUNOSPESİFİK TERAPİYA -  K.HACIYEV (BAKI)
12.00 – 12.40  -   Bronxial astma və AXOX: fərqli xronik iltihab və fərqli müalicə üsulları – Ə.SADİQOV (BAKI)
12.40 – 13.00 – SUALLAR, DİSKUSSİYA
13.00 -  13.45 – KOFE-BREYK
13.45 – 14.15 – XƏSTƏXANAKANAR PNEVMONİYA: AZƏRBAYCAN SƏHİYƏ NAZİRLİYİNİN  
KLİNİK TÖVSİYƏLƏR.  Ə.ABDULLAYEV (BAKI)
14.15 – 14.30 - Bronxial astma və hamiləlik: ağırlaşma zamanı müalicınin çətinlikləri – 
Ə.SADİQOV  (BAKI)
14.30 – 14.45 – HAMİLƏLİK ZAMANI ANTİBAKTERİAL TERAPİYA
14.45 – 15.30 – NAZOKOMİAL PNEVMONİYA: MÜALİCƏDƏ YENİ İMKANLAR

15.30 – 16.00 – SUALLAR, DİSKUSSİYA


10.06.2012 il.

10.00 – 10.30 - AXOX-un sistemli biomarkerlər: nəyi öyrənməyə ehtiyac var?  - Ə.SADİQOV   (BAKI)
10.30 – 11.00 – AXOX:  DİAQNOZU QOYULMA QAYDALARI. XƏSTƏ VİDEONUMAYIŞI –  Ə.ABDULLAYEV (BAKI)
11.00 – 11.30 - AXOX-un kəskin pisləşməsi: epidemiologiya, risklər, problemlər və direktivlər  -   Ə.SADİQOV (BAKI)
11.30 – 12.00 – RESPİRATOR TƏBABƏT: ÇƏTİNLİKLƏR VƏ PROBLEMLƏR – R.BAĞIROV (GƏNCƏ), Ə.ABDULLAYEV (BAKI)
12.00 – 12.30 – SUALLAR, DİSKUSSİYA
12.30 – 12.45 – SERTİFİKATLARIN VERİLMƏSİ
12.45 – 13.00  -YEKUN SÖZ

13.00 – KOFE-BREYK
 
  • I-ci milli respirator Konqressi    ətraflı =>>
  • -  II-ci milli respirator Konqressi    ətraflı =>>
     


    Copyright © ARC.az. 2010-2014

    Design by FG